Logo VKG AS


Välisõhu seirejaam asub VKG tööstusterritooriumi piiril (koordinaadid L-EST süsteemis X-6588444,1 ja Y-684336,2).

Seirejaamas mõõdetakse vääveldioksiidi ja vesiniksulfiidi (TRS) sisaldust välisõhus, lisaks mõõdetakse ka tuule suunda, tuule kiirust ja välisõhu temperatuuri.
Alljärgnevalt toodud pidevseirejaama seiretulemused on esitatud ööpäevakeskmiste väärtustena.


Vääveldioksiid (SO2)

Väävelvesinik (H2S)

Tuule kiirus (WS)

Tuule suund (WD)

Temperatuur (T - ºC)

-